Inkluderingskollen.se

Är din förening inkluderande?

Därför ska din förening göra testet!

Vill ni bli fler, engagera fler och inkludera fler? Då är Inkluderingstrappan något för dig! Testet är en del av inkluderingstrappan.

Vad är inkludering?

Inkludering handlar om att omsluta människor i gemenskapen där organisationen anpassar helheten för att välkomna fler. RF-SISU Västmanland har identifierat fyra inkluderingströsklar in i idrotten; Etnicitet & Kultur, Färdigheter, Ekonomi och Sociala. Det finns ett behov av att sänka samtliga trösklar för att fler ska kunna delta i idrottsrörelsen på lika villkor. Vill ni veta mer om hur ni som förening kan jobba med inkludering?

Vad är inkluderingskollen?

Inkluderingskollen är en webbplats där ni som förening kan ta del av tips, utbildningsmaterial och kontakter som hjälper er på vägen mot en mer inkluderande förening. Här kan ni med hjälp av ett självskattningsverktyg identifiera nuläget i er förening och påbörja processen mot ett mer strukturerat och hållbart inkluderingsarbete. Vi stöttar er längs vägen!

Inkluderingstrappan — en utbildning av RF-SISU Västmanland

Vi vägleder er genom Inkluderingstrappan med syfte att göra ert inkluderingsarbete mer långsiktigt och hållbart. På utbildningen belyser vi trösklar in i idrotten och ni diskuterar vad som är bäst för er förening. Utbildningen avslutas med att ni arbetar fram en handlingsplan med stöd av oss. Målgruppen för utbildningen är organisations- och aktivitetsledare samt föräldrar och aktiva i föreningen.

Inkluderingskollen är en webbplats framtagen av RF-SISU Västmanland. Inkluderande idrott för alla är en av utvecklingsresorna som idrotten arbetar med inom ramen för Strategi 2025, idrottens omfattande förändringsarbete. Önskat läge är att: 2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor, i olika åldrar, med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att delta i föreningens verksamhet. Träningen utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse. 2025 speglar idrottsrörelsens medlemmar befolkningen i Sverige. Möjligheterna att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor. I nuläget är självskattningsverktyget enbart öppet för idrottsföreningar i Västmanland. Övrigt material är öppet för alla.

Heba

Möt FIFA-domaren Heba som vill inspirera fler att utbilda sig till domare.
 • Vad väcker filmen för tankar och känslor? Fundera själv och diskutera sedan i par/grupp.
 • Utifrån filmen och det som sägs i filmen, hur kan du som ledare jobba för att alla ska känna sig inkluderade i er grupp?
 • Hur tror du att du kan bidra till samma positiva känsla som Heba beskriver i filmen?
 • Hur kan du som lagkamrat/föreningsperson stötta en person i samma situation?

 

Hur kan du/ni vara en mer inkluderande…?
– Förening
– Ledare
– Förälder
– Lagkamrat/medtävlande
– Motståndare

Amanda

Hör Amanda berätta om sin resa och vad idrotten har betytt för henne.
 • Vad väcker filmen för tankar och känslor? Fundera själv och diskutera sedan i par/grupp.
 • Utifrån filmen och det som sägs i filmen, hur kan du som ledare jobba för att alla ska känna sig inkluderade i er grupp?
 • Hur tror du att du kan bidra till samma positiva känsla som Amanda beskriver i filmen?
 • Hur kan du som lagkamrat/föreningsperson stötta en person i samma situation?

 

Hur kan du/ni vara en mer inkluderande…?
– Förening
– Ledare
– Förälder
– Lagkamrat/medtävlande
– Motståndare

Mike

Se filmen om Mike som berättar om hur idrotten blev hans räddning.
 • Vad väcker filmen för tankar och känslor? Fundera själv och diskutera sedan i par/grupp.
 • Utifrån filmen och det som sägs i filmen, hur kan du som ledare jobba för att alla ska känna sig inkluderade i er grupp?
 • Hur tror du att du kan bidra till samma positiva känsla som Mike beskriver i filmen?
 • Hur kan du som lagkamrat/föreningsperson stötta en person i samma situation?

 

Hur kan du/ni vara en mer inkluderande…?
– Förening
– Ledare
– Förälder
– Lagkamrat/medtävlande
– Motståndare

FAQ – Vanliga frågor

Här hittar ni svar på några av de vanligast förekommande frågorna från länets idrottsföreningar:

Är det så att ni fortfarande inte hittar svaren på era frågor hjälper RF-SISU Västmanlands idrottkonsuleter gärna till.

Föreningar kan inte få stöd för att täcka medlemsgifter Det finns olika välgörenhetsinitiativ där man kan söka stöd för medlemsavgift. Ett av dem som vi samarbetar med är Skyhöga favoriter: www.skyhogafavoriter.se (gäller enbart Västmanland)

Några tips är att ni tar kontakt med skolor, fritidsgårdar och andra organisationer som har målgruppen hos sig. För mer information om vilka organisationer som finns i ert närområde kontakta er idrottskonsulent.

Föreningar kan söka stöd för bland annat utbildning, lokalhyra, transport, utrustning, marknadsföring och prova-på aktiviteter. Har ni några kreativa idéer tveka inte att höra av er till oss!

Ja, deltagare som ej är medlemmar i idrottsföreningen och deltar i aktiviteter som genomförs i samverkan med RF-SISU omfattas av Folksams idrottsförsäkring.

För att ni som förening ska kunna göra testet behövs ett inlogg. Det får ni genom att kontakta oss och påbörja ett inkluderingsarbete i er förening.

Idrottsföreningar som vill starta upp eller har ett pågående inkluderingsarbete i samarbete med oss

Kontakta er idrottsförenings idrottskonsulent på RF-SISU Västmanland. Kontakta oss